Wat is de btw-margeregeling? Waarom is de btw-margeregel belangrijk? (2023)

De differentiële belasting voor de handel in gebruikte goederen

 • Por el-Redakteur De Zaak
 • 14 juli 2022
 • Sturen

De btw-margeregel is van toepassing op de levering van tweedehands goederen, kunstvoorwerpen, antiek of verzamelobjecten (rariteiten). Wat zijn de voorwaarden? Een overzicht voor ondernemers.

Inhoudsopgave

Wat is het btw-opbouwsysteem?

De btw-margeregeling is een bijzondere regeling die van toepassing is op leveringen vanMargenware.De margeregeling betekent elkeTrouwensniet op de verkoop, maar op dewinstmargeberekend: het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs. In principe dient de marge per artikel te worden berekend, maar het is mogelijk om de winstmarge per rapportageperiode te achterhalen, dit is de zgn.globalisering schema.

Wat is de btw-margeregeling? Waarom is de btw-margeregel belangrijk? (2)

Bent u op zoek naar een accountant met een persoonlijke en proactieve aanpak? Financiële rapportages en advies dat u daadwerkelijk nodig heeft, tegen een eerlijke prijs?Ontdek jouw mogelijkheden bij 216,het accountantskantoor dat het anders doet.

Is differentiële belastingheffing verplicht?

Iedereen die handelt in margegoederen of door de Belastingdienst als scalpeur wordt aangemerkttijdschriftpas de margeregel toe. Er zijn echter bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen en er zijn een aantal administratieve verplichtingen die dit met zich meebrengt.

Positieve en negatieve winstmarge

Als uw totale winstmarge positief is, betaalt u omzetbelasting. Het kan echter ook zijn dat u een negatieve premie heeft omdat u met verlies heeft verkocht. In dit geval hoeft u de btw niet te betalen, maar nult u de btw af in de btw-aangifte.

Waarom is de btw-margeregel belangrijk?

Gedifferentieerde belastingheffing is een belangrijke regeling voor alle ondernemers die goederen kopen van particulieren (of btw-vrijgestelde ondernemers). Zij rekenen immers geen btw als ze iets verkopen aan een ondernemer.

De regeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat de Belastingdienst dubbel btw ontvangt. Vroeger werden ingekochte goederen met btw verkocht, zonder de toeslagenregel zou de ondernemer nu de btw moeten berekenen zonder dezelfde btw bij inkoop in aftrek te kunnen brengen.

Wanneer kan differentiële belastingheffing worden toegepast?

Gevaar!De btw-margeregeling is alleen van toepassing op goederen waarbij de ondernemer geen belasting over de toegevoegde waarde (btw) kan aftrekken. Dit zijn aankopen van particulieren en bedrijven die belastingvrije diensten verlenen, zoals bijv.:

 • een ondernemer die onder differentiële belastingheffing valt;

 • een ondernemer die vlgsRegeling voor kleine bedrijvenis vrijgesteld van administratieve taken;

 • een ondernemer die het vermogen alleen voor belastingvrije diensten heeft gebruikt.

 • een ondernemer of wederverkoper in de Europese Unie, mits de levering in het andere land onderworpen is aan differentiële belastingheffing.

Wie kan differentiële belastingheffing toepassen?

Handelaars of zogenaamde wederverkopers van zogenaamde verschilgoederen die deze goederen betrekken van btw-vrijgestelde particulieren en handelaren kunnen de verschilbelasting toepassen. Daarom kan het systeem door niemand worden gebruikt.

Verkoopt u nieuwe en gebruikte producten? De Belastingdienst beschouwt u ook als handelaar/wederverkoper. Ook als de omzet gebruikte goederen maar een fractie is van de totale omzet.

Hoe werkt de btw-margeregeling?

Het btw-margesysteem lijkt een eenvoudig systeem, maar er zijn een aantal zaken waar je op moet letten.

BTW berekening

De winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs (exclusief btw) en de inkoopprijs. Als u met winst verkoopt, is de winstmarge positief, maar als u verlies heeft geleden op de verkoop, heeft u een negatieve winstmarge en stelt u de marge in.Nul,U bent geen BTW verschuldigd.

Bereken omzetbelasting over de toeslag alsof de 21 procent omzetbelasting al in de toeslag was opgenomen. Om dit te doen, deelt u de winstmarge door 121 en vermenigvuldigt u dat getal met 21. Als de winstmarge bijvoorbeeld € 2.500 is, deelt u 2.500 door 121 (dat is € 20,67) en vermenigvuldigt u dit met 21, waardoor u een btw-bedrag van € 433 krijgt, 90. Dit bedrag neem je meeboekhoudingen deze betaalt u af als omzetbelasting met de aangifte omzetbelasting. NAARaccountantkan dit heel gemakkelijk voor je oplossen.

Annotatie:Als u verlies hebt gemaakt bij de verkoop, stelt u de marge inNul.Voorbeeld:

KaufenKaufen-
prijs
Verkopen-
prijs
Winnen-
Margarine
antiek bestek€ 5.000,-€ 7.000,-€ 2.000,-
diagram€ 10.000,-€ 9.000,-€ 0,-
Bank€ 1.000,-€ 1.500,-€ 500,-
In totaal€ 16.000,-€ 17.500,-€ 2.500,-
BTW marge€ 434 (naar boven afgerond)

De afrekening

Als u goederen verkoopt onder differentiële belastingheffing, moet u factureren zoals u gewend bent. U kunt de btw echter niet op de factuur tonen. Wel moet u een factuur uitreiken waaropSpeciale regeling - gebruikte goederen' Voorwaarden.

AandelenbeursIn dit geval volstaat een factuur als daarop zowel de levering als de retourzending te zien is. De factuur kan dus ook dienen als aankoopverklaring.

Ook onbetaalde rekeningen?factoringzou het antwoord kunnen zijn.

Aankoop verklaring

Als u goederen koopt van een particulier (of een gelijkwaardige leverancier), moet u een aankoopverklaring invullen. Deze verplichting geldt niet voor leveringen onder de € 500,-. De aankoopverklaring moet in tweevoud worden opgemaakt. Geef het eerste exemplaar aan uw leverancier en bewaar het tweede exemplaar in uw boekhouding. U hoeft geen inkoopverklaring te schrijven als u een factuur ontvangt van uw leverancier. De informatie die op de inkoopfactuur moet staan ​​is dezelfde als in het vorige factuurmodel (inclusief de leveranciersfactuur!).

Royale btw-regeling

Bent u handelaar in kunst, antiek of verzamelobjecten, dan kunt u differentiële belastingheffing breder toepassen. Op uw verzoek is ook differentiële belastingheffing van toepassing:

 1. bij het doorverkopen van kunstwerken die aan u zijn geleverd tegen het verlaagde btw-tarief;

 2. bij doorverkoop van kunst, antiek of verzamelingen die u zelf heeft geïmporteerdBuitenvan ons.

Als u van de vorige mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst de vergunning verleent, geldt de vrijstelling voor een periode van minimaal twee jaar. bijkunst leveringEr zijn twee tarieven van toepassing:

 1. het verlaagde tarief als het kunstwerk is geleverd door de maker, zijn erfgenamen of een handelaar die geen kunsthandelaar is;

 2. het algemeen tarief (21%) voor alle overige leveringen van kunst, antiek of verzamelingen.

Als u de hogere-margeregeling mag toepassen, moet u de btw afdragen die u hebt afgetrokken over de levering en invoer van goederen in voorraad (die nu onder de hogere-margeregeling vallen). Deze omzetbelasting moet u aangeven in de eerste aangifteperiode waarin de ruimere margeregel geldt. Als u de vergunning intrekt, kunt u de btw alsnog aftrekken.

Als u kunstwerken van de kunstenaar zelf of zijn erfgenamen verkoopt, kunt u de margeregel aanvragen. Vraag je hier niet om, dan betaal je bovenop de volledige aankoopprijs de algemene vergoeding.

globalisering schema

In gevallen waarin de verhouding tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs niet kan worden bepaald (individuele methode), kan de zogenaamde globaliseringsregeling worden toegepast: de verschuldigde btw per termijn wordt a posteriori berekend. Dit kan een interessant voordeel opleveren:Op basis van bovenstaand voorbeeld is de verschuldigde omzetbelasting:

KaufenKaufen-
prijs
Verkopen-
prijs
Winnen-
Margarine
Trouwens
alt
specificaties
€ 5.000,-€ 7.000,-€ 2.000,-
diagram€ 10.000,-€ 9.000,-€ 0,-
Bank€ 1.000,-€ 1.500,-€ 500,-
In totaal
geen globalisering
€ 2.500,->€ 434,-
In totaalmet globalisering€ 16.000,-€ 17.500,-€ 1.500,-€ 260,-

Bent u handelaar in (één van) de volgende goederen, dan kunt u globalisering aanvragen bij de Belastingdienst:

 • Kleding

 • Meubilair

 • Boeken en tijdschriften

 • Wijze van vervoer

 • foto-, film- en videoapparatuur

 • Beeld- en geluidsdragers (waaronder video- en muziekcassettes, cd's en lp's)

 • Kunst, antiek en curiosa

 • muziekinstrumenten

 • apparaten en accessoires

 • verzamelobjecten

 • Huisdieren en dierbenodigdheden.

Globalisering en herberekening

Als u de globaliseringsmethode gebruikt, heeft u de mogelijkheid om na het einde van het boekjaar opnieuw te berekenen. Je kunt dan doodgaanNegatiefWinstmarge gerealiseerd in een voorgaande periode versuspositiefWinstmarge uit een andere periode. U moet een aanvraag indienen op basis van uw herberekende btw-aangifte over de eerste aangifteperiode van het nieuwe kalenderjaar. Als u op jaarbasis een negatieve marge heeft, kunt u deze bij de jaarrekening van het volgende jaar optellen. Dan moet u na afloop van het kalenderjaar naast een teruggaafverzoek ook een verzoek indienen bij de accountant om hem te vragen een negatieve marge vast te stellen.

Wat zijn margegoederen?

Margegoederen zijn alle gebruikte/tweedehandsgoederen die u exclusief btw hebt gekocht. BijvoorbeeldGebruikt, kunst, antiek of verzamelingen (curiositeiten). Gebruikte goederen is hier een brede term, maar sinds 2019 worden ook zelfgeproduceerde, gekweekte of gekweekte goederen als margegoederen beschouwd.

 • Gebruikte artikelen: Dit zijn gebruikte goederen die hergebruikt kunnen worden (eventueel na reparatie). Goederen die niet meer te repareren zijn en alleen geschikt zijn als grond-, hulp- of halffabricaat voor de productie van andere goederen, zijn niet onderworpen aan differentiële belastingheffing. Enkele nuances zijn hier echter op zijn plaats. Als een autodealer twee oude auto's ombouwt tot een nieuwe (bijvoorbeeld met de motor uit een 'wrak'), kan de markup-regel van toepassing zijn. De differentiële belastingheffing is ook niet van toepassing als de gebruikte goederen door de handelaar als bedrijfsmiddelen zijn gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een computer die wordt gebruikt voor administratie.

 • artefacten: Deze omvatten schilderijen, prenten, etsen, sculpturen, wandtapijten en keramiek.

 • collecties: Hieronder vallen bijvoorbeeld munten, postzegels en telefoonkaarten. Deze term omvat ook verzamelingen van wetenschappelijk belang (geologisch, historisch, enz.).

 • alt: Genoemd naar alle objecten die ouder zijn dan 100 jaar.

 • Producten uit eigen productie, gekweekt of gekweekt:Denk bijvoorbeeld aan eigen gefokte paarden/veulens.

Voordelen van het Margeprogramma

Minder betalen (btw).

Het grootste voordeel van differentiële belastingheffing is dat de btw die uw klant moet betalen lager is. Doordat er alleen btw wordt berekend over de opslag en niet over de volledige verkoopprijs, is de btw (en dus de volledige verkoopprijs) lager.

Betaal geen btw die u niet kunt aftrekken

Koopt u als handelaar van een particulier, dan kunt u van die aankoop geen btw aftrekken omdat de particulier (of de btw-vrijgestelde handelaar) deze niet eerst bij u in rekening heeft gebracht.

Nadelen van de Margeregeling

Administratieve verplichtingen

Een groot nadeel voor veel ondernemers zijn de administratieve verplichtingen die gepaard gaan met differentiële belastingheffing. Hoewel het op het eerste gezicht een eenvoudig systeem is, kan het correct toepassen van de margeregeling u als ondernemer veel kopzorgen bezorgen door de vele uitzonderingen en aanvullende regels waar u mee te maken krijgt.

Hoe zit het met de margeregeling en BPM voor auto's?

Voor de verkoop van gebruikte auto's gelden speciale regels. Als je de margeregeling toepast, mag die er nog zijnRust-BPM(belasting op personenauto's en motorfietsen) tegen de btw die u moet betalen.

Voorbeeld:
U koopt een gebruikte BMW voor € 3.000. De rest-BPMis € 5.000. Na een facelift wordt de auto verkocht voor € 10.000. Met het normale btw-stelsel zou u de resterende BPM van de verkoopprijs kunnen aftrekken. In het kader van differentiële belasting wordt echter de koopprijs toegepast.

Als u bij de revisie nieuwe onderdelen heeft gebruikt, kunt u de btw die u over die onderdelen in rekening heeft gebracht terugvragen.Vooruitbetalingnemen.

Auto uit het buitenland: Als u als ondernemer een auto koopt van iemand uit een ander EU-land, moet u de BPM betalen op het moment van inschrijving. Als de auto op uw naam staat, kunt u het BPM-bedrag bij de aanschafprijs optellen. Als de auto direct op naam van de nieuwe eigenaar staat, wordt het bedrag van de BPM als aanname in rekening gebracht in plaats van zijn naam.doorlopende postrekening mee gehouden. De hoogte van de BPM maakt dan geen deel uit van de aankoopprijs en ook niet van de verkoopprijs. De nieuwe eigenaar moet dan de BPM betalen. U betaalt de BPM op naam en voor rekening van de nieuwe eigenaar. In beide gevallen de BPMNEEaan de belastbare marge.

Wat is een marge auto?

Sommige gebruikte auto's worden aangeboden als margeauto's of btw-auto's. Een margeauto is een auto die door een particulier nieuw is gekocht en waarover reeds btw is betaald. Koopt u als ondernemer met deze marge een auto, dan kunt u geen btw meer terugvragen.

Wat is een btw-auto?

Een btw-auto is een auto die bij verkoop btw-plichtig is. Indien de koper ondernemer is, kan hij aanspraak maken op omzetbelasting. Dat kan een particuliere klant natuurlijk niet.

Pas de margeregeling toe op margeauto's

Een autobedrijf dat een auto verkoopt aan een zakelijke klant met marge en de margeregel niet toepast en het margeverkoopbedrag omrekent naar een btw-verkoopbedrag, kan de ondernemer die de auto koopt alsnog de btw afdragen.

De differentiële regulering en buitenlandse handel

In de EU

Binnen de EU kunt u onder differentiële belastingheffing goederen kopen of verkopen. Uw aanvraag betekent:

 1. de handelaar betaalt bij teruggave btw over de winstmarge;

 2. de handelaar factureert de koper niet afzonderlijk voor de btw;

 3. de koper heeft geen recht op aftrek van voorbelasting;

 4. de regels voor intracommunautaire transacties mogen niet worden toegepast.

Het verschil in belastingheffing geldt ook voor leveringen van gebruikte auto's (de definitie van gebruikt vervoermiddel verschilt voor leveringen binnen en buiten Nederland). Als u binnen Nederland een vervoermiddel koopt zonder BTW te betalen, dan welgoed gebruiktrekening mee gehouden. Dit betekent dat je het binnen Nederland mag doorverkopen onder de opmaakregel. uw producten doorverkopenbinneninde EU, dan kun je gebruik maken van differentiële belastingheffingNEEtoepassing, maar u heeft recht op aftrek van de bij invoer betaalde btw. Als u goederen uitvoert die u heeft ingevoerd, geldt onder normale omstandigheden het nultarief.

Handel met landen buiten de EU

Voor handelsovereenkomsten met andere EU-landen wordt een engere definitie van vervoermiddel gebruikt. Voorgoed gebruiktDe volgende definitie is van toepassing:

 1. Landvoertuig: ouder dan 6 maanden en meer dan 6.000 km gereden;

 2. Schip: meer dan 3 maanden en meer dan 100 uur gevaren;

 3. Vliegtuig: meer dan 3 maanden en meer dan 40 vlieguren.

Doet u zaken buiten de EU, dan moet u altijd btw betalen over de volledige waarde van de ingevoerde goederen. Exporteer goederen die zijn gekocht als onderdeel van het globaliseringsprogrammaBuitenvan de EU, dan moet marge-inkoop op dezelfde manier worden gecorrigeerd als bij globalisering.

Bent u op zoek naar een accountant met een persoonlijke en proactieve aanpak? Financiële rapportages en advies dat u daadwerkelijk nodig heeft, tegen een eerlijke prijs?Ontdek jouw mogelijkheden bij 216,het accountantskantoor dat het anders doet.

Verwante lectuur:

BTW: Vrijgestelde goederen en diensten
BTW teruggaaf zonnepanelen
Btw-tarieven in Europa 2022
Bedrijfsruimte en btw: 7 vragen en antwoorden

Het accountantskantoor dat het anders doet.

Bent u op zoek naar digitale verwerking van uw bedrijfsvoering, persoonlijk advies en rapportages met belangrijke financiële informatie voor u als ondernemer?

Ontdek de mogelijkheden

Wat is de btw-margeregeling? Waarom is de btw-margeregel belangrijk? (3)

Contadores 216, Sozio de Zaak

Bij 216 Accountants nemen wij de werkzaamheden uit handen die nodig zijn voor u als ondernemer. Van jaarrekening tot aangifte en van administratie tot belastingadvies. Bij ons word je doorverbonden met een financieel expert van één van onze zeven vestigingen bij jou in de buurt. Maandelijks zorgen zij voor actueel beheer en inzicht in uw financiële situatie met betrouwbare cijfers. Door intelligente technologie voor ons te laten werken, wordt het beheer overzichtelijker en efficiënter. Wij helpen u snel, nauwkeurig en tegen een eerlijke prijs.

Bekijk alle items van 216 toonbanken >

PrevVorige artikel Vakantierechten werknemers: hoeveel vakantiedagen per jaar?

Volgend artikelHoe schrijf je een ontslagbrief? (met voorbeelden) Volgende

Het accountantskantoor dat het anders doet.

Bent u op zoek naar digitale verwerking van uw bedrijfsvoering, persoonlijk advies en rapportages met belangrijke financiële informatie voor u als ondernemer?

Ontdek de mogelijkheden

Lees ook…

Sturen

Hoeveel moet ik bijbetalen?

Ongetwijfeld zal bijna iedereen wel eens van de som hebben gehoord. Het is aan te raden om je te verdiepen in de regelgeving zodat je weet wat…

 • 06 januari 2023

Sturen

De Overschuldwet beperkt de eigen kredietverlening van de BV

Het is nu nog mogelijk voor beherende grootaandeelhouders om geld te lenen van hun eigen BV of NV zonder direct belasting te betalen. uit…

 • 15 juli 2022

Sturen

Betere boekhouding: wat is debiteuren?

Een eis is maar een eis. Het zijn bedragen op de balans van uw bedrijf waarvan u verwacht dat een persoon of bedrijf...

 • 08. Oktober 2022
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 03/04/2023

Views: 6130

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.