Beeldende kunst belast met 9% of 21% btw? (2023)

Als iets volgens de regels van de Belastingdienst een kunstwerk is, kunt u het lage tarief van 9% btw in rekening brengen over de opbrengst van de verkoop van uw kunstwerk. Hoe zit dat precies?

(Video) How to Calculate Sales Tax | Math with Mr. J

Kunstwerken belast tegen 9% of 21%

Bij levering door de fabrikant wordt voor de levering van kunstvoorwerpen minimaal 9% in rekening gebracht. We moeten eerst deze tekst (afgeleid van de wet) analyseren om een ​​duidelijke uitleg te krijgen:

 • het gaat om de levering
 • het gaat om objecten
 • het gaat om beeldende kunst
 • En het gaat om de kunstenaar zelf

Er zijn vier criteria die bepalen of de belastingdruk 9% of 21% kan zijn. Aan alle vier de criteria moet worden voldaan om het tarief van 9% toe te passen.

(Video) How to set up EU taxes in your Shopify store in 2022

 • Levering betekent dat het bezit of eigendom van uw product wordt overgedragen van de ene persoon op de andere. Dit is anders dan de service waar niets fysiek wordt overgedragen van de ene persoon naar de andere. De verkoop van een beeld of schilderij is een levering. Het werk gaat over in eigendom en bezit. Arbeidsbemiddeling is ook een aanbod. Werken worden overgedragen van de fabrikant naar de huurder. Als je een ontwerp verkoopt, leidt dat ook tot levering. Als u echter alleen het publicatierecht verleent, is er geen sprake van een levering maar van een dienst. Een illustrator die voor een uitgever een illustratie maakt met behoud van de rechten moet daarom 21% omzetbelasting in rekening brengen. Als de illustrator dezelfde tekening later doorverkoopt aan een particulier, kan hem 9% van deze prijs in rekening worden gebracht aangezien het om een ​​levering gaat. Ontvangt u voor het tentoonstellen van uw werk een vergoeding van een culturele instelling of een gemeente of een land, dan is deze vergoeding vergelijkbaar met de opbrengst van de verhuur van uw werk. Het werk wordt tijdelijk eigendom van die instelling en beschouwen wij als levering.
 • Een object is iets tastbaars dat je kunt vasthouden en verplaatsen. Dit is een schilderij; ook een sculptuur. Uw levering wordt daarom tegen het lage tarief van 9% in rekening gebracht. Maar een schetstekening voor een kunstobject is geen object. De waarde zit in de inhoud, in de verbeelding, en dat is ongrijpbaar. Een ontwerp wordt dus 21% in rekening gebracht. Andere voorbeelden van non-object kunstproducties: audiovisuele kunst; Muurschilderingen, performances, enkele licht- en geluidsinstallaties. Andere voorbeelden zijn te vinden in monumentale kunst of kunst in de openbare ruimte. Sommige kunstvormen zijn zo nauw verbonden met grond of gebouwen dat ze niet langer als object gelden, maar als onroerend goed. Dit leidt tot veel twijfels. Zo is een beeld dat op een sokkel staat en alleen met een zware kraan verplaatst kan worden niet meer belast met btw. Kunstwerken die met zware schroeven aan een gebouw zijn bevestigd en die je alleen met een hefwagen van de muur kunt halen, gelden ook als onroerend goed en maken dus geen deel meer uit van het object. De financiële en fiscale implicaties van het onderscheid tussen een object en iets dat geen object is, kunnen groot zijn. Enerzijds omdat het probleem zich voordoet bij grote kunstopdrachten, waar de waarden hoog liggen. En ook omdat de klant vaak een gemeente of een grote onderwijs- of zorginstelling is die geen omzetbelasting kan declareren.
 • Of de objecten beeldende kunst zijn, kan leiden tot een geschil met de Belastingdienst. Dit geldt in het bijzonder als het kunstvoorwerp tevens een overwegend functionele functie heeft. Het is niet echt duidelijk waar de grenzen liggen. Waar het om gaat is of de verkrijger het kunstvoorwerp ervaart als een kunstvoorwerp of niet. Met schilderijen, tekeningen en sculpturen is er meestal geen probleem. U wordt belast tegen 9%. Maar een zeer uitgebreid ontworpen tafel om aan te eten is echt een tafel vol met 21%. Dit geldt ook als de tafel wordt aangeboden aan een kunstkoper in een kunsthandel, en ook als de tafel is gemaakt door een erkend beeldend kunstenaar. Persoonlijke juwelen kunnen worden beschouwd als draagbare beeldende kunst en kunnen daarom worden belast tegen 9%. Maar dan moet wel worden vastgesteld dat de fabrikant van het sieraad een erkend beeldend kunstenaar is en dat hij het sieraad zelf heeft geleverd. Daarnaast moeten de sieraden uniek zijn. Of de maker van de sieraden een erkend beeldend kunstenaar is, moet blijken uit eerdere opleidingen, tentoonstellingen, artikelen en recensies in kunsttijdschriften etc.

  Een tweede probleem doet zich voor wanneer het kunstobject niet uniek is, maar in oplage beschikbaar is. Voor kleinere oplagen en als de artiest handmatig produceert of ingrijpt in de productie, is 9% omzetbelasting toegestaan. Naarmate de productie meer mechanisch wordt en de oplage toeneemt, moet het belastingtarief 21% zijn. Het is niet altijd mogelijk om een ​​exacte grens aan te geven. Vaak is een oplage van 8 stuks de limiet. Voor zeefdruk wordt een oplagelimiet van 250 stuks bereikt. Voor artistieke foto's is de limiet meestal 30 stuks. Boven deze grenzen geldt het tarief van 21%; onder de 9% van toepassing. We raden aan om dit van geval tot geval te controleren. Het criterium is altijd of de kunstenaar nog zo'n invloed heeft op de productie dat er gesproken kan worden van een eigen creatie in plaats van een creatie door een machine.

 • Het vierde criterium voor het lage btw-tarief is dat u als beeldend kunstenaar een eigen kunstvoorwerp ter beschikking heeft gesteld. Dit betekent dat je als beeldend kunstenaar kunt worden beschouwd en de levering zelf hebt gedaan. Dit criterium kan leiden tot een geschil met de Belastingdienst of u beeldend kunstenaar bent. Criteria hiervoor kunnen opleiding, kwalificaties, status, publicaties en reputatie zijn. Opleiding alleen mag geen criterium zijn. Maar de levering moet ook door u worden gedaan om het lage btw-tarief te kunnen toepassen. Dit betekent dat een galeriehouder zijn werk alleen tegen 9% aan een kunstkoper kan verkopen als hij bemiddelt tussen u en de koper. Deze bemiddelende rol moet zichtbaar worden; hiervoor is minimaal één schriftelijk bemiddelingscontract tussen de kunstenaar en de galerie vereist. Als u een ontwerp verkoopt aan een geïnteresseerd bedrijf, kunt u een factuur met 9% btw opmaken, omdat u zowel beeldend kunstenaar als leverancier bent. Als dat bedrijf het ontwerp later doorverkoopt, bijvoorbeeld aan een werknemer, moet het bedrijf de normale 21% omzetbelasting betalen.

Waarom deze nauwkeurigheid? Het lage tarief van 9% was ooit bedoeld om kunstaankopen door particulieren en overheden te stimuleren. Zo'n gunst moet met zorg worden gedaan. Het is niet bedoeld voor fabrikanten die ongebruikelijk ontworpen peper- en zoutvaatjes willen maken en deze voor 15% korting op de markt willen brengen op kosten van de belastingbetaler. Het is niet altijd gemakkelijk om beeldende kunst te definiëren in relatie tot productontwerp. Vandaar deze criteria, die de verlaagde vergoeding alleen zouden moeten toestaan ​​voor "min of meer unieke objecten, gemaakt en geleverd door de kunstenaar zelf". Opdrachten voor overheden en gemeenten Bij grote kunstopdrachten voor grote instellingen is het belang van precieze criteria bij de toepassing van het 9%-tarief van groot belang. Een artiest die ten onrechte 9% btw in rekening brengt, kan daardoor in ernstige financiële problemen komen. Een rekenvoorbeeld: Stel u krijgt van een gemeente de opdracht om een ​​monumentaal werk in de openbare ruimte uit te voeren met een totaal budget van € 100.000 inclusief btw. Dat de prijs met btw wordt bepaald komt doordat gemeenten in sommige gevallen geen recht hebben op btw-teruggaaf. De btw is in zo'n geval een kostenpost voor de klant. Van dit budget van 100.000 euro krijgt de kunstenaar een vergoeding voor het maken van een schets, een definitief ontwerp, bouwtekeningen, advies van een architectenbureau en een vergoeding voor bouwbegeleiding. Daarnaast moeten bouwers, uitvoerders en aannemers betaald worden uit de begroting. Tot slot is in deze aanbieding ook BTW inbegrepen. Bij een budget van € 100.000 en een percentage van 9% is de waarde exclusief btw € 8.257. Bij een percentage van 21% zou de waarde vóór btw € 17.355 zijn. Het maakt dus een groot verschil, namelijk € 9.098,- of je 9% of 21% btw moet betalen. De verleiding is dan ook groot om alleen het tarief van 9% toe te passen. Zeker als de opdrachtgever het daarmee eens is en iedereen om je heen zegt dat je werk toch kunst is en het lage tarief van toepassing is. De verleiding wordt heel groot als je met het budget van 100.000 euro alles bij elkaar moet persen en er ook nog wat geld mee wilt verdienen. Als u zonder goed advies toegeeft aan het lage belastingtarief en de Belastingdienst het later niet met u eens is, riskeert u een extra afschrijving van die € 9.098 plus misschien zelfs een boete van 25%. Weg is je inkomen uit deze mooie taak; werkte een jaar voor Jan Doedel. Cool op je cv, maar je kunt contact opnemen met je ouders of pleegouders om je in leven te houden. Wees dus voorzichtig met dit soort taken. Laat u niet verleiden door een te laag btw-tarief, laat staan ​​uw klant. Vraag in plaats daarvan advies aan experts.

zeker op voorhand

(Video) Michael Reacts to Biden's Proposed TAX Increases

Wat te doen als u niet zeker bent van het tarief? Zeker bij grote opdrachten van monumentale kunst is het belangrijk om vooraf te weten wat het juiste btw-tarief moet zijn. Ten slotte kan één fout, zoals in het bovenstaande voorbeeld, enorme verliezen tot gevolg hebben. Er zijn twee manieren om zeker te zijn:

 • Vraag een baan aan bij de Belastingdienst
 • overleg met de klant

Je kunt vooraf solliciteren bij de Belastingdienst. Niet via de fiscale telefoon, maar schriftelijk. Neem dan alle mogelijke en relevante documenten mee, zoals het (tijdelijke) werk, schetsen, beschrijvingen en foto's, uw begroting etc. De Belastingdienst antwoordt schriftelijk en meestal vrij snel. In de praktijk is het antwoord altijd om risico's voor de Belastingdienst te vermijden. Bij twijfel zal de Belastingdienst altijd bepalen dat het percentage 21% is en niet 9%. Daarom wordt bij twijfel de Belastingdienst gegund. Dit mag omdat u hier op elk moment bezwaar tegen kunt maken. Maar als je wilt afwijken van de Treasury-positie, kan dat niet meer zo makkelijk. U moet daarvoor gegronde redenen hebben en dit melden. Anders riskeert u een vervelende naheffingsprocedure met boetes. U kunt dit probleem voorkomen door eerst aan uw klant te vragen of hij al dan niet verrekeningsplichtig is. Als het antwoord ja is, dan betalen ze de omzetbelasting terug wanneer u factureert en betaalt. Speel dan op veilig en reken af ​​met 21%. Die 21% neem je en betaal je aan de Belastingdienst. Als uw klant een gemeente of provincie is en vraagt ​​of hij btw-plichtig is, is het belangrijkste om zeker te zijn dat het antwoord schriftelijk en van de juiste persoon of afdeling komt. Concreet moet u bij een overheid nagaan of zij btw-plichtig zijn of btw kunnen terugvragen via het BTW-vereveningsfonds. Is het antwoord ja, dan kunt u redelijkerwijs het hogere btw-tarief berekenen. Als de klant niet omzetbelastingplichtig is en u twijfelt nog of uw monumentale kunstwerk 9% of 21% moet worden belast, dan kunt u alleen met deskundig advies of navraag bij de belastingdienst zeker zijn van de omzetbelasting.

De vergoeding van 9% in sommige speciale gevallen

Zoals hierboven uiteengezet, geldt het lage tarief van 9% voor de levering van kunstvoorwerpen door de kunstenaar zelf. Er zijn twee situaties waarin de artiest zichzelf niet opgeeft, maar de vergoeding van 9% kan nog steeds van toepassing zijn:

 • als de erfgenamen van een overleden beeldend kunstenaar het kunstvoorwerp afstaan
 • als het kunstwerk van buiten de EU wordt ingevoerd

In het tweede geval wordt de belasting geïnd aan de grens van de importeur. In de meeste gevallen is dit de koper. Deze afnemer wordt theoretisch gezien als leverancier bij invoer (invoer in Nederland) en moet dus belasting betalen. De bij invoer verschuldigde omzetbelasting is vrijwel altijd vastgesteld op 9%. De afnemer moet kunnen aantonen dat de daadwerkelijke leverancier een erkend beeldend kunstenaar is.

Een ander, niet zo bijzonder geval: als een kunstenaar zijn werk laat verkopen door een galeriehouder, kan hem ook 9% btw in rekening worden gebracht. Het is immers de kunstenaar die het werk verkoopt, zij het via de galeriehouder. Er moet dan worden vastgesteld dat de galeriehouder een tussenpersoon is en geen koper die doorverkoopt. Abemiddelingsovereenkomsttussen kunstenaar en galeriehouder wordt sterk aanbevolen; Overigens niet alleen om fiscale redenen. Maar uit de factuur die de galeriehouder naar de koper van een kunstwerk stuurt, moet ook blijken dat het werk namens de kunstenaar wordt verkocht.

FAQs

Hoeveel btw grafisch vormgever? ›

De waarde zit in de inhoud, de verbeelding, en die is niet tastbaar. Een ontwerp is daarom belast met 21%.

Wat valt onder 21% btw? ›

21% btw. Het algemene btw-tarief van 21% geldt voor alle producten en diensten die niet zijn vrijgesteld, en die niet onder het 9%-tarief of het 0%-tarief vallen.

Wat valt er onder 9 procent btw? ›

water. agrarische goederen. geneesmiddelen en hulpmiddelen. kunst, verzamelvoorwerpen en antiek.

Is kunst belastbaar? ›

Kunstwerken zijn helaas fiscaal belast als u belegt, erft of nieuwe kunst koopt, niet als u geniet van kunst. Dan is het geen onderdeel van uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.

Hoeveel btw zit er op kunst? ›

De verhuur van kunstvoorwerpen door de kunstenaar zelf valt onder het 9%-tarief. Onder het 21%-tarief valt het uitlenen of verhuren van kunstvoorwerpen door anderen, zoals instellingen voor kunstuitleen.

Hoeveel belasting betaald een kunstenaar? ›

Tot 2019 was dit tarief 6%, maar het lage belasting tarief is vanaf 2019 verhoogd naar 9%. Vanaf 1 januari 2019 dien je als kunstenaar dus ook 9% BTW te rekenen over jouw kunst. Of tenminste, je dient 9% af te dragen aan de Belastingdienst.

Hoeveel procent btw op fotografie? ›

Zowel het maken van de fotoreportage als het leveren van het fotoalbum valt onder het 9%-tarief.

Hoeveel btw op manuren? ›

Bij verbouwingen en renovaties is er op de manuren 6% BTW verschuldigd in plaats van de gebruikelijke 21%.

Welke producten zijn vrijgesteld van btw? ›

De volgende branches en bedrijfsactiviteiten zijn vrijgesteld van btw:
 • beleggingsgoud.
 • collectieve belangenbehartiging.
 • componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten.
 • financiële diensten en verzekeringen.
 • fondsenwervende activiteiten.
 • gezondheidszorg.
 • jeugd- en jongerenwerk.
 • kansspelen.

Wat valt onder laag tarief? ›

9%-tarief. Het 9%-tarief is het verlaagde btw-tarief. Dit tarief is voornamelijk van toepassing op basisproducten en -diensten, zoals eten en drinken, geneesmiddelen, (digitale) boeken, dagbladen en tijdschriften, het knippen van haren door de kapper en het repareren van een fiets.

Wat valt onder het 0 tarief? ›

U hanteert het 0%-tarief als u bijvoorbeeld goederen levert naar het buitenland of opslaat in een douane-entrepot. U brengt dan geen btw in rekening. Op de factuur noteert u 0% btw.

Is kunst vrijgesteld van btw? ›

Kunstvoorwerpen vallen alleen onder bepaalde voorwaarden onder het 9%-tarief. Een kunstenaar is iemand die bijvoorbeeld schilderijen en beeldhouwwerken ontwerpt die naar maatschappelijke opvattingen als kunstvoorwerp worden beschouwd.

Is btw op kunst aftrekbaar? ›

De BTW op een kunstwerk is namelijk zakelijk aftrekbaar. In principe bedraagt de BTW op kunst 6 procent. Voor sommige kunstwerken geldt echter een uitzondering en daarvoor bedraagt de BTW 21 procent. Zakelijk wordt kunst als een bedrijfsmiddel beschouwd waarop u gewoon kunt afschrijven.

Is kunst belasting aftrekbaar? ›

Als een bedrijf kunst koopt is het, net als huren, ook fiscaal aftrekbaar. De aanschafkosten van kunst zijn dan gewoon kosten van de inrichting van een kantoor, net zoals een mooie bureaulamp. Uiteraard moet het bedrijf wel in redelijkheid kunnen uitleggen dat het zakelijke onkosten zijn.

Welk btw tarief is van toepassing? ›

Hoe weet ik welk btw-tarief ik moet toepassen? De btw kent verschillende tarieven. Het algemene tarief is 21%, voor een aantal goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 9% en als je zaken doet met het buitenland, dan kan het tarief van 0% van toepassing zijn. Daarnaast kent de btw ook vrijgestelde prestaties.

Hoeveel btw op film? ›

Verlenen van toegang tot culturele en recreatieve evenementen en voorzieningen valt onder het 9%-tarief.

Hoeveel btw op museum? ›

Het verlenen van toegang tot openbare musea of verzamelingen valt onder het 9%-tarief.

Hoe prijs ik mijn kunst? ›

Een formule die galeries gebruiken: hoogte + breedte x factor. De factor is afhankelijk van leeftijd en bekendheid: beginnende kunstenaars tussen 1 en 5, gerenommeerde kunstenaars tussen 23 en 50. Deze formule geldt vooral voor schilderijen, tekeningen en grafisch werk.

Heeft een kunstenaar een KVK nodig? ›

Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is niet verplicht voor beeldend kunstenaars (en andere vrije beroepsbeoefenaren). Bovendien weet de Kamer van Koophandel vaak niet wat ze met kunstenaars aanmoeten, kost het geld en levert het je zeer weinig op.

Wat bepaalt de waarde van een kunstwerk? ›

De waarde van een schilderij wordt bepaald door vraag en aanbod op een bepaald moment via onder andere veilingen en kunsthandel. Voor een realistische schatting wordt gekeken naar recente veilingresultaten, naar de reputatie van de kunstenaar maar ook naar de specifieke eigenschappen van uw schilderij.

Wat vraagt een hobby fotograaf? ›

Wat is het gemiddelde uurtarief van een fotograaf? Gebaseerd op onderzoeken en bronnen kost een fotograaf gemiddeld zo'n € 75 per uur. Er zijn genoeg fotografen die een uurtarief hanteren van ver onder de € 50 per uur, maar ook genoeg die daar ver boven zitten (denk aan uurtarieven van ver boven de € 200 per uur).

Hoe bepaal je btw percentage? ›

U kunt de btw op 2 manieren berekenen:
 1. over de vergoeding (exclusief btw) U vermenigvuldigt de vergoeding (exclusief btw) met 9% of 21%. Dit btw-bedrag telt u op bij de vergoeding. ...
 2. over de verkoopprijs (inclusief btw) U vermenigvuldigt de verkoopprijs (inclusief btw) met 21/121 of 9/109.

Hoe bedank je een fotograaf? ›

Ontzettend bedankt voor de mooie foto's. Er zitten zeker foto's bij die echt heel mooi zijn en ik kan gebruiken. Ik heb de shoot als enorm leuk en als bijzonder ervaren. Bedankt voor je mooie woorden en mooie foto's!

Is btw verlegd altijd 21%? ›

De btw is naar jou verlegd en het btw-tarief wat normaal gesproken geldt voor deze dienst is 21%. In de linkerkolom van rubriek 2 moet je eerst de omzet invoeren. Deze omzet is het totaalbedrag van alle facturen waarvan de btw naar jou is verlegd.

Wat als je teveel btw hebt betaald? ›

Hebt u dit jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel btw aangegeven en betaald? Dan moet u dit corrigeren met het formulier 'Suppletie omzetbelasting'. U vindt dit formulier via 'Inloggen voor ondernemers'.

Hoe kan ik zien of ik btw vrijgesteld ben? ›

Bij de Belastingdienst vind je de volledige lijst met vrijgestelde branches en bedrijfsactiviteiten. Ben je van btw vrijgesteld? Dan hoef je geen btw af te dragen, maar je mag het ook rekenen aan je klanten. Vermeld in plaats daarvan op de factuur dat je een btw-vrijstelling hebt.

Hoe word je btw vrijgesteld? ›

Wil je deze btw vrijstelling aanvragen, meld je dan aan via het formulier op de website van de Belastingdienst. Zodra je goedkeuring hebt ontvangen en gebruik maakt van de KOR, gaat de btw vrijstelling vanaf de start van het eerstvolgende kwartaal in. Vanaf dat kwartaal hoef je ook geen btw-aangifte meer te doen.

Wie hoeft geen btw te betalen? ›

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de omzetbelasting. Omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd. Je mag de KOR in elke rechtsvorm gebruiken als je omzet onder de 20.000 euro per jaar blijft.

Wat heeft 6% btw? ›

6% voor basisproducten

Het gaat bijvoorbeeld om levensnoodzakelijke middelen (vlees, vis, zuivel, groenten, …) en landbouwdiensten. Verder is dit tarief van toepassing op tijdschriften, geneesmiddelen, personenvervoer, hotels, bloemen, verbouwingswerken aan gebouwen ouder dan 10 jaar enzovoort.

Hoe kan ik mijn kunst verkopen? ›

Websites waar je kunst kunt verkopen
 1. Marktplaats. De meest voor de hand liggende, maar mogelijk niet de meest gewenste website (omdat de bezoekers veelal koopjes jagers zijn), is Marktplaats. ...
 2. Catawiki. Op Catawiki kun je producten veilen, zo ook kunst. ...
 3. Redbubble. ...
 4. Saatchi. ...
 5. Etsy. ...
 6. Andere websites.

Heeft een arts een btw nummer? ›

De prestaties die artsen in de normale uitoefening van hun beroep verrichten, zijn in principe vrijgesteld van btw. Dat betekent dat je als arts géén btw-hoedanigheid dient aan te vragen. Je moet je wel nog steeds via een ondernemingsloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Kan je kunst afschrijven? ›

Gewone losstaande kunstwerken zoals schilderijen, losse beeldhouwwerken komen niet in aanmerking voor fiscale afschrijvingen. Deze kunstwerken mogen uiteraard boekhoudkundig worden afgeschreven. Fiscaal zullen deze afschrijvingen echter niet belastbaar zijn.

Is een bril aftrekbaar voor de belasting? ›

De kosten van hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals lenzen of een bril, of het laseren van een oog ter vervanging van een bril, zijn niet aftrekbaar.

Is de kapper aftrekbaar? ›

Persoonlijke verzorging zoals de kapper, crème tegen de wallen onder je ogen of scheerspullen zijn niet aftrekbaar.

Wat verdient een grafisch vormgever per uur ZZP? ›

Uurtarieven in 50 beroepen: zzp'ers vergeleken met werknemers
BeroepUurtarief zzp'ersBruto-uurloon werknemers
MinimumMinimum
Grafisch vormgever/ontwerper (vind een opleiding via Springest)€ 40€ 12
Psycholoog (vind een opleiding via Springest)€ 40€ 17
Journalist (vind een opleiding via Springest)€ 45€ 14
46 more rows

Wat verdient een ZZP grafisch vormgever? ›

Wat verdient een Grafisch vormgever als zelfstandige? Een Grafisch vormgever factureert ongeveer € 45 per uur ex BTW.

Wat kost een grafisch vormgever per uur? ›

Voor een vormgever op freelancebasis kun je tussen de €30 en €80 per uur rekenen, afhankelijk van de opleiding, de opdracht en ervaring. Ga je naar een bureau, dan betaal je meestal per opdracht. Voor een logo kun je tussen de €200 en €600 betalen.

Hoeveel verdient een grafisch ontwerper per uur? ›

Het gemiddelde grafisch vormgever salaris in Nederland is € 31.500 per jaar of € 16,15 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 27.318 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 38.414 per jaar.

Is 35 euro per uur veel? ›

Wellicht heb je ook gehoord over een minimum uurtarief van €30 tot €35. Dat is een advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Die adviseren het kabinet om alsnog een minimum uurtarief in te stellen, maar dan wat hoger.

Welke ZZP ers verdienen het meest? ›

Zo verdienen ZZP'ers in de financiële dienstverlening verreweg het meest met €66.500 bruto per jaar. Mensen in de specialistische zakelijke diensten (€52.600), informatie en communicatie (€51.700) en verhuur en handel van onroerend goed (€49.800) doen het daarentegen ook niet slecht.

Wat is een goed uurloon? ›

Uurloon
BedrijfstakUurloon
Cultuur, sport en recreatie22,30
Handel20,25
Landbouw, bosbouw en visserij17,80
Verhuur en overige zakelijke diensten17,30
16 more rows

Wat is het verschil tussen DTP en grafisch vormgever? ›

Een grafisch vormgever is vooral bezig met het ontwerpen van diverse huisstijlen, advertenties, print- en andere soorten media. In tegenstelling tot een DTP'er; die houdt zich met name bezig met de lay-out van verschillende uitingen op basis van een bestaande communicatiestijl.

Wat verdient een ZZP per uur? ›

Een onderzoek van de markt wijst uit dat zzp'ers in hetzelfde vakgebied gemiddelde uurtarieven hebben van tussen de € 45 en € 65. Deze zzp'er heeft de nodige ervaring en besluit daarom te kiezen voor een uurtarief van € 60,-. Iets hoger dan het gemiddeld uurtarief en hoog genoeg om al zijn kosten te kunnen betalen.

Wat is het verschil tussen grafisch vormgever en grafisch ontwerper? ›

Grafisch vormgever kan een onderdeel zijn van het werk van een grafisch ontwerper. Echter is het een 'beperktere' taak. Bij het vormgeven, richt je je op het 'product' en zijn uitvoering, dus alle administratie eromheen (planning etc) is daarbij niet van belang.” Een ontwerper is meer schetsmatig bezig en met ideeënn.

Wat verdient een creative designer? ›

Het aanvangssalaris van een Grafisch ontwerpers en multimediaontwerpers bedraag meestal tussen de € 1.868 en € 2.371 bruto per maand. Na een dienstverband van 5 jaar bedraagt het salaris tussen de € 2.289 en € 2.945 per maand bij een werkweek van 38 uur.

Wat verdient een senior grafisch vormgever? ›

Wat verdient een senior Grafisch vormgever? Het salaris van een grafisch ontwerper in loondienst hangt af van het bedrijf waar hij aan de slag gaat en welke functie hij heeft. Een starter kan zo'n € 1900,- euro verdienen. Dit kan naar jaren van ervaring oplopen tot zo'n € 2800,-.

Is er veel vraag naar grafisch vormgever? ›

Banenmarkt voor de grafisch vormgever

Hoewel de vraag naar beroepen als drukker is verminderd, is de vraag naar grafisch vormgevers enigermate toegenomen. Het gevraagde opleidingsniveau van deze groep is hbo. Door de toename van ICT ontstaat er in de grafische industrie sowieso meer vraag naar hbo-ers.

Wat verdien je als art director? ›

Gemiddeld basissalaris

Het gemiddelde salaris voor a art director (m/v) is € 4.253 per maand in Nederland. 15 salarissen doorgegeven, bijgewerkt om 20 januari 2023.

Wat is een normaal salaris in Nederland? ›

Hoe hoog is het gemiddelde inkomen? In 2021 verdienden mensen in loondienst en ondernemers samen gemiddeld € 45.400 bruto.

Wat verdien je als UX designer? ›

Een UX Designer in Nederland verdient gemiddeld € 4.210 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.580 (laag) tot € 4.845 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 01/24/2023

Views: 6124

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.